Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Wybierz podstronę

Kalendarium

«wrzesień 2017»
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Statystyki

obecnie gości na stronie: 78
ilość odwiedzin tej strony: 28331
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015-05-26 13:32
ostatnia aktualizacja w serwisie:
2017-09-25 14:39

Nawigacja

Treść strony

Formy aktywizacji

Informacje ogólne

Powiatowy Urząd Pracy jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób:

 • bezrobotnych,
 • poszukujących pracy,
 • pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy służy pomocą dla ludzi, którzy są na etapie rozpoczynania własnej kariery zawodowej a także tym, którzy utracili pracę. Pomagamy osobom mające problemy z funkcjonowaniem na obecnym rynku pracy. Podstawowym zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest wspieranie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej oraz istniejących już na rynku przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy

Naszym zadaniem jest także wspieranie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej oraz istniejących już na rynku przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy.

 

Powiatowy Urząd Pracy  oferuje także wsparcie poprzez następujące formy aktywizacji:

 • Giełdy pracy
 • Targi pracy
 • Staże
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych
 • Prace interwencyjne
 • Roboty publiczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Porady grupowe
 • Zajęcia aktywizacyjne
 • Grupowe informacje zawodowe
 • Spotkania informacyjne

 

Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz. 415, z późn. zm.)
 • Inne ustawy określające zadania Powiatowego Urzędu Pracy:

 • Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z poźn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. o powszecnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1998r. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. (Dz.U. z 1998 r, nr 21, poz. 94 ze zm.) Przepisy wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 262, poz. 2607 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2002 z póz. zm.)
 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 kwietnia 2007 r.w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 76, poz, 510).

Aktualności

2017.12.31    Starosta Nakielski zaprasza osoby do 30 roku życia...

Obrazek 	 STAROSTA NAKIELSKI ZAPRASZA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ 7 – MIESIĘCZNYCH STAŻY BEZ NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 07 sierpnia 2017 r. do odwołania.

UWAGA!

Od dnia 28 sierpnia 2017 r. zawieszamy przyjmowanie wniosków.

2017.12.31    Starosta Nakielski zaprasza ...

Starosta Nakielski zaprasza ...

Wnioski przyjmowane są od dnia 07 sierpnia 2017 r.

2017.12.31   

2017.09.08    ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN - STAN NA KONIEC SIERPNIA 2017

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.