Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

  • Rynek w Nakle
  • Kanał bydgoski
  • stara Noteć
  • przystań wodna
  • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Treść strony

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH

INFORMACJA
dla osób bezrobotnych przedkładających zwolnienia lekarskie o czasokresie niezdolności do pracy wskutek choroby na innych drukach niż ZUS ZLA

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią informuje, że nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na wszystkich bezrobotnych (niezależnie od posiadania prawa lub jego braku do zasiłku) nakłada obowiązek przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach – druk ZUS ZLA (L-4).
 Nieprzedstawienie zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby na wymaganej formie  skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem  niezdolności do pracy.
 Znowelizowane przepisy ustawy stanowią, że Starosta pozbawia statusu osobę  bezrobotną, która pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni.
 Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.
 Jednocześnie informujemy, że nowelizacja ww. ustawy wprowadza zmianę w art. 75 ust. 3, zgodnie z którym dotychczasowy okres wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia pracy w wymiarze 30 dni nie powodujący utratę statusu bezrobotnego, ulega skróceniu do 10 dni w roku kalendarzowym.
 

drukuj (INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH)

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.