Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Nawigacja

Treść strony

DOKUMENTY WYMAGANE DO PIERWSZEJ REJESTRACJI JAKO POSZUKUJĄCY PRACY

Aby dokonać rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukująca pracy zgłasza się do wybranego albo wybranych urzędów pracy [§ 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia].

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy [§ 8 ust 1 pkt. 1rozporządzenia].

Osoba rejestrująca się jako poszukująca pracy przedkłada pracownikowi urzędu pracy dokonującemu rejestracji następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania i podanym numerem PESEL, (osoba, która nie posiada żadnego zameldowania powinna mieć w dowodzie osobistym w miejscu adresu adnotację brak, lub decyzję o wymeldowaniu z meldunku stałego), w przypadku cudzoziemców kartę stałego lub czasowego pobytu;
 • dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończonych kursach
 • wszystkie świadectwa pracy (świadectwa pracy winny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy i posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo pracy)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności);

 

W przypadku przeciwwskazań lekarskich do pracy:

 • zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac;

 

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:

1. nieprzedłożenia następujących dokumentów:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
 • odpowiednio: świadectw ukończenia szkoły, dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje lub zaświadczeń o ukończeniu szkoleń
 • świadectw pracy i innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,
 • dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopnie niepełnosprawności,

2. odmowy przekazania wymaganych danych;

3. odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń.

 

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 2 pkt. 1, § 8 ust 1 pkt. 1 , § 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012r. poz. 1299)

Rejestracji można dokonać w pokoju 211 na II piętrze

drukuj (DOKUMENTY WYMAGANE DO PIERWSZEJ REJESTRACJI JAKO POSZUKUJĄCY PRACY)

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.