Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

  • Rynek w Nakle
  • Kanał bydgoski
  • stara Noteć
  • przystań wodna
  • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Nawigacja

Treść strony

DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI JAKO POSZUKUJĄCY PRACY Z PRAWEM DO TRANSFERU ZASIŁKU Z TYTUŁU BEZROBOCIADOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI JAKO POSZUKUJĄCY PRACY Z PRAWEM DO TRANSFERU ZASIŁKU Z TYTUŁU BEZROBOCIA

  1. Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
  2. Dokumenty potwierdzające kompetencje i kwalifikacje zawodowe (świadectwa ukończonych szkół, dyplomy, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, uzyskanych uprawnieniach zawodowych);
  3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy zlecenie, umowy o dzieło lub inne potwierdzające doświadczenie)
  4. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada;
  5. Dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności, jeżeli taki posiada.

Powyższe dokumenty należy przedłożyć do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji. Powiatowy urząd pracy może sporządzać kserokopie.

Dodatkowo osoby z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia z państw Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinny w dniu rejestracji przedstawić dokument U2 (zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych, który wystawia instytucja właściwa danego państwa)

Rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy  należy dokonać w ciągu 7 dni od daty wyjazdu z państwa UE/EOG i nie później niż do dnia wskazanego w dokumencie U2.

 

Rejestracji można dokonać w pokoju 211

drukuj (DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI JAKO POSZUKUJĄCY PRACY Z PRAWEM DO TRANSFERU ZASIŁKU Z TYTUŁU BEZROBOCIADOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI JAKO POSZUKUJĄCY PRACY Z PRAWEM DO TRANSFERU ZASIŁKU Z TYTUŁU BEZROBOCIA)

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.