Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Kalendarium

«grudzień 2017»
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Statystyki

obecnie gości na stronie: 144
ilość odwiedzin tej strony: 5715
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015-05-18 12:54
ostatnia aktualizacja w serwisie:
2017-12-15 10:35

Nawigacja

Treść strony

REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ

OPIEKA NAD DZIECKIEM

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osobą zależną - Starosta może ze środków Funduszu Pracy zrefundować osobie bezrobotnej, która samotnie wychowuje, co najmniej jedno dziecko lub sprawuje opiekę nad osobą zależną, poniesione koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 lub koszty opieki nad osobą zależną w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych.

1. O zwrot poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi do lat 7 lub sprawowania opieki nad osobą zależna, może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy,
 • jest osobą samotnie wychowującą dziecko lub dzieci do lat 7 lub jest osobą sprawującą opiekę nad osobą zależną,
 • podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowana na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie,
 • wysokość miesięcznego przychodu z tytułu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu, przygotowaniazawodowego dorosłych lub szkolenia nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • złożyła wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 lub osobą zależną.
 • udokumentuje poniesione koszty opieki,

2. Refundacja przysługuje przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia, a w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez okres do 6 m-cy.

3. Refundacji dokonuje się na wniosek osoby.

4. Na wniosek osoby bezrobotnej, starosta może wypłacić zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

5. Koszty opieki refunduje się w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych na każde dziecko, na opiekę, którego poniesiono koszty.

 

Za osobę samotnie wychowująca dziecko, uważa się jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, który zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) jest:

 • osobą stanu wolnego tzn. będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem lub,
 • osobą w stosunku, do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów lub,
 • osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub,
 • osobą, której małżonek odbywa karę pozbawienia wolności.

 

Za osobę zależną, uważa się osobę, wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

6. Refundacja kosztów poniesionych na opiekę nad dzieckiem / dziećmi do 7 roku życia lub osobą zależną następuje po udokumentowaniu poniesionych kosztów.

7. W przypadku, gdy okres refundacji jest krótszy niż miesiąc, zwrot następuje w kwocie    proporcjonalnej do okresu, za który świadczenie przysługuje.

Osoba, która pobrała nienależną refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, zobowiązany jest do jej zwrotu.

 

Podstawa prawna:

(art. 61 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

drukuj (REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ)

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.