Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Nawigacja

Treść strony

PROGRAM AKTYWIZACJA i INTEGRACJA

 1. Powiatowy Urząd Pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej może inicjować działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, które są realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.
 2. Do udziału w programie Aktywizacja i Integracja są kierowani bezrobotni, dla których został ustalony III profil pomocy i jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
 3. Program Aktywizacja i Integracja, po zaopiniowaniu przez powiatową radę rynku pracy, jest realizowany przez powiatowy urząd pracy działający we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej lub podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie
  z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych są realizowane
  przez powiatowy urząd pracy w ramach prac społecznie użytecznych.
 5. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane w szczególności
  przez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia,
  w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo.
 6. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych mogą być realizowane
  przez ośrodek pomocy społecznej lub podmioty, o których mowa w pkt. 3.
 7. Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące.

Podstawa prawna: art. 62 ustawy z  dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013, poz. 674 z późn. zm.)

drukuj (PROGRAM AKTYWIZACJA i INTEGRACJA)

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.