Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Nawigacja

 • Urząd
 • Powiatowa Rada Rynku Pracy

Treść strony

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY

Powiatowa Rady Rynku Pracy w Nakle nad Notecią jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Nakielskiego w sprawach polityki rynku pracy. Powiatowa Rada Rynku Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2016 r., poz. 645).

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nakle nad Notecią wchodzi 10 osób powołanych przez Starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy
o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.


Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nakle nad Notecią na kadencję 2014 – 2018:

 1. Czesław Olenkowicz - Przewodniczący Rady - Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”
 2. Teresa Pietrzyk - Wiceprzewodnicząca Rady - Miasto i Gmina Szubin
 3. Mirosław Roszko - Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
 4. Ambroży Nowak - Związek Rzemiosła Polskiego
 5. Przemysław Leppert - Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
 6. Bogna Adamska - Gmina Kcynia
 7. Krzysztof Kopiszka - Gmina Nakło nad  Notecią
 8. Arkadiusz Szymczak - Forum Związków Zawodowych
 9. Bartosz Szutowicz - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 10. Barbara Mizdalska - Wojewódzki Związek  Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządu powiatowego  na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia
  i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 5. opiniowanie  celowości realizacji programów specjalnych, proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych oraz celowości realizacji Programu Aktywizacja
  i Integracja.

 

Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 630) techniczną obsługę powiatowej rady rynku pracy zapewnia powiatowy urząd pracy.

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.