Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Nawigacja

Treść strony

PROFILOWANIE OSÓB BEZROBOTNYCH

Nowy sposób postępowania przez urzędy w obsłudze osób bezrobotnych,

ustalenie profili pomocy.

 

Profil pomocy ustala się na podstawie rozmowy doradcy klienta z osobą bezrobotną.

Profil pomocy oznacza właściwy, ze względu na potrzeby bezrobotnego, możliwy do zastosowania, zakres pomocy wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

PROFIL I – są to osoby, do których adresowana jest przede wszystkim usługa pośrednictwo pracy, a w uzasadnionych przypadkach także:

 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia,
 • finansowanie egzaminów,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • świadczenia aktywizacyjne,
 • pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • bon stażowy,
 • bon szkoleniowy,
 • bon zatrudnieniowy,
 • bon zasiedleniowy,
 • dodatek aktywizacyjny.

 

PROFIL II – są to osoby, do których adresowane są takie usługi i instrumenty rynku pracy jak:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia,
 • finansowanie egzaminów,
 • działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,
 • dodatek aktywizacyjny,
 • prace interwencyjnych,
 • staż,
 • roboty publiczne,
 • prace społecznie użyteczne,
 • grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,
 • świadczenia aktywizacyjne,
 • refundacja przez okres przez 12 miesięcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu,
 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50/60 rok życia,
 • bon stażowy,
 • bon szkoleniowy,
 • bon zatrudnieniowy,
 • bon na zasiedlenie.

 

PROFIL III  - są to osoby, do których adresowany jest:

 • Program Aktywizacja i Integracja,
 • działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy,
 • programy specjalne,
 • zatrudnienie wspierane u pracodawcy,
 • podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby,
 • w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

drukuj (PROFILOWANIE OSÓB BEZROBOTNYCH)

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.