Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Nawigacja

Treść strony

 • paragraf

REGULAMIN ORGANIZACYJNY FILII PUP W SZUBINIE

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§1

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią z siedziba w Szubinie działa na obszarze Powiatu Nakielskiego i obejmuje gminy Szubin i Kcynia.

§2

Przy realizacji zadań Filia współdziała z Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle nad Notecią, organami administracji publicznej, Ochotniczymi Hufcami Pracy, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami działającymi w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

ROZDZIAŁ II
KIEROWNICTWO FILII

§3
 1. Całokształtem działalności Filii kieruje - zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa - Kierownik Filii i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią.
 2. Kierownika Filii w czasie jego nieobecności zastępuje osoba przez niego upoważniona i zaakceptowana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią.

 

§4

Kierownik Filii kieruje jej pracą, a w szczególności:

 1. dokonuje podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy,
 2. ustala dla poszczególnych stanowisk pracy zakres czynności,
 3. zapewnia kontrolę określonych zadań i przestrzega przepisów prawa,
 4. występuje z wnioskami do Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią o nawiązanie lub rozwiązanie stosunku pracy podległych pracowników,
 5. dysponuje przydzielonymi środkami z Funduszu Pracy,
 6. przekazuje wszelkie analizy, informacje, sprawozdania o działalności Filii bezpośrednio do Dyrektora Urzędu,
 7. inicjuje formy aktywizacji bezrobotnych.

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PODZIAŁ ZADAŃ

§5
 1. Podstawową komórką organizacyjną filii jest samodzielne stanowisko pracy.
 2. W skład Filii wchodzą następujące stanowiska pracy:
  1. Kierownik Filii,
  2. Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń - o symbolu "E",
  3. Stanowisko ds. Pośrednictwa Pracy - o symbolu "RP",
  4. Stanowisko ds. Poradnictwa Zawodowego - o symbolu "RP",
  5. Stanowisko ds. Informatyki i Analizy Rynku Pracy - o symbolu "O".
 3. Zadania podstawowe poszczególnych stanowisk pracy zawiera Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią.

 

§6

Do zakresu zadań podstawowych Filii w Szubinie w szczególności należy:

 1. Udzielenie klientom filii informacji dotyczących zakresu zadań PUP, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy.
 2. Rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy.
 3. Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku.
 4. Obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
 5. Archiwacja dokumentów dotyczących bezrobotnych z terenu działania Filii,
 6. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.
 7. Udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
 8. Wydawanie zaświadczeń.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

§7

System kontroli obejmuje:

 1. Kontrolę wewnętrzną Filii wykonywaną przez Kierownika Filii oraz uprawnionych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią,
 2. Kontrolę zewnętrzną podmiotów gospodarczych korzystających ze środków będących w dyspozycji Powaiatowego Urzędu Pracy wykonywaną przez pracowników filii, jak również Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią.

następna strona »

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.